RÆHR STIEN

Velkommen til

Ræhr stien

En vandretur med natur, sø, fugleliv og skov

Ræhr Stien er kun få år gammel og går fra Ræhr by og ud til Sårup Grusværk, som via grusgravning har skabt den store flotte sø "Ræhr Sø" og givet mulighed for dejlige vandreture. Søen er omgivet af natur med eng- hede- og markarealer. De to høje stenalderskrænter på begge sider af søen vidner om, at det er hævet søbund man går på. Her er også et meget rigt fugle- og dyreliv.

Vest for Ræhr Sø ligger naturreservatet Hanstholm Vildtreservat og Nationalpark THY.

Stien med alle forbindelser er ca. 8 km lang efter forlængelsen op til Sårup/Tved Klitplantage. Bænk ved udsigtsplads og udsigtsterasse med informationer om fugle og dyr i Nationalpark THY.

Velkommen til fods eller på cykel, men færdsel med heste og knallerter er ikke tilladt. 

Bettinna Rysgaard