Generalforsamling 2024


Indkaldelse tilordinær generalforsamlingi Ræhr Beboerforeningden 20. februar 2024 kl. 19.00i Klubhuset Ræhr Stadion.
DAGSORDEN


Pkt. 1 Valg af dirigent


Pkt. 2 Formandens beretning


Pkt. 3 Udvalgenes beretning

  • Legepladsudvalget


Pkt. 4 Fremlæggelse af årsregnskab


Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent


Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer


Pkt. 7 Valg af suppleanter.


Pkt. 8 Valg af revisorer.


Pkt. 9 Indkomne forslag. Sendes til formanden senest 16. februar


Pkt. 10 Evt.