RÆHR BEBOERFORENING


Den 23. februar blev der afholdt generalforsamling og valgt en ny bestyrelse. Den nye bestyrelse konstituerede sig til bestyrelsesmøde den

1. marts 2023
Formand: Bettina Rysgaard

Næstformand: Carina Christensen


Maria Kühn

Inga Ludvig

Kia Andreasen

Anne Munk Thomsen

Stephanie Andersen


Suppleanter: Amanda Kalør & Cecilie Hangaard 


Ekstern kassere: Susanne Skelbæk

RÆHR BEBOERFORENING 

2023/2024