RÆHR KIRKE

Hjemmesiden for Ræhr

Ræhr kirke

Sognepræst: 
 Mariann Dyrberg Christensen
Telefon: 97 96 50 12
e-mail: mdc@km.dk
 

Mandag er fridag for præster og kirkebetjening.

Ved presserende behov, forsøg mail kontakt!

HÆNDER SØGES !!

Frivillige søges til at hjælpe med kommende arrangementer. Vi mangler af og til nogle hænder til at hjælpe med at få nogle arrangementer op at stå.

Kontakt Mariann, hvis du/I vil være med, så laver vi en liste som vi kan trække på, når det engang imellem kniber med at kunne nå det hele.


Ræhr Kirkes hjemmeside :

www.raehrkirke.dk/index.htm

Kort beskrivelse af kirkens historie:

Ræhr kirke ligger i det nordvestlige hjørne af Thy lidt uden for Hanstholm.

Ræhr by ligger på den sydvendte skråning af Hansted Knuden, som er det bakkedrag, der danner Jyllands skulder ud mod Vesterhavet. Der er kun 3-4 km. ud til havet, og selvom byen ligger lidt i læ af knuden, har vinden skævvredet og formet buske og træer, så man aldrig er i tvivl om, hvor det vestlige verdenshjørne ligger. Fra kirkegården er der en storslået udsigt over klitterne og hederne mod sydvest, der danner Nationalpark Thy, Danmarks første nationalpark.

Ræhr var tidligere områdets hovedby og handelscentrum med over 20 butikker på hovedgaden. Engang var skudehavnen i nabobyen Vigsø, en vigtig havn for eksport af korn til Norge og import af tømmer. Men skudehavnen er for længst blevet afviklet af udviklingen i Hanstholm og andre havnebyer.

Siden 2010 har Ræhr Sogn været en del af et 4-sogns pastorat, der foruden Ræhr består af Hanstholm, Klitmøller og Vigsø. Der er to sognepræster, den ene bosiddende i Hanstholm, den anden i præstegården syd for kirken.

Kirken er tidligere kaldet Hellig Kors Kirke, og oprindelig havde kirken også form som et kors, men korsarmene blev revet ned omkring år1800. I dag står kirken som et langhus, hvor skib og kor går ud i et. Kirken er usædvanlig høj af en romansk landsbykirke at være. Der er næsten 6 meter op til det flade bræddeloft. Korsformen er sjælden i danske landsbykirker og kendes i Thy kun fra Ræhr kirke og den nu nedrevne Skt. Thøgers Kirke i Vestervig. Kirken har en meget bemærkelsesværdig U-formet apsis, som er opført med 5 rundbuede arkadefelter, inddelt af slanke halvrunde søjler, der er udsmykket i flere stilistiske blandinger. Ræhr kirke er bygget i 1100-tallet i dels granitkvader og dels i rå kampesten. Kirken har aldrig haft noget tårn, og omkring 1800 er våbenhuset blevet bygget til.

Kirkediget er sat i de lokale kridtsten, der kan samles ved kysten.

Indvendig er kirken enkel. En del af det meget gamle inventar er hel eller delvis bevaret, bl.a. den romanske granitdøbefont, renæssance-prædikestolen fra omkring år 1600 og et sengotisk korbuekrucifiks fra 1400-tallet. Fløjaltertavlen er også sengotisk fra omkring år 1500. Centrum i altertavlen er den korsfæstede Jesus. De fire mindre felter har motiver, der refererer til lidelseshistorien. Øverst til venstre piskes Jesus hos Pilatus, herunder tornekroningen, øverst til højre vandringen med korset ud til Golgatha, og nedenunder jomfru Maria med sin døde søn, omgivet af Johannes og Maria Magdalene.

Typisk for den sengotiske stil er de udskårne baldakiner over figurerne. Fløjene på altertavlen, har malerier af de fire evangelister og topstykket er tilføjet i renæssancen.

Alterbordet er en aflang kalksten, dækket af en trækasse.

Det førnævnte korbuekrucifiks hænger på kirkens nordvæg. Figuren var oprindelig farvelagt, men er nu uden, og det er monteret på et nyere korstræ.

I kirkens skib hænger en firmastet bark ”Adolf’s Minde”, bygget og givet af bådbygger Peder Frost Pedersen. Det blev ophængt i kirken i 1920erne.

Kirkens klokke bærer en latinsk indskrift der betyder at: I det Herrens år 1453, i juli måned, gjorde mester Peder fra Randers mig. Klokken hænger på vestgavlen i en muret galge.

Orglet er bygget med 5 stemmer af Bruno Christensen & Sønner i 1979.

Ræhr kirke blev gennemgribende restaureret i årene 2006-2007. Restaureringen omfattede både murværket, det historiske inventar stolestader og et helt nyt varmeanlæg. Med den nye farvesammensætning er der en god harmoni i det store kirkerum, hvor der er ca. 180 siddepladser. Altertavle, prædikestol og himlen over prædikestolen fik også ny farvesætning, abstrakte malerier i arkadefelter og skriftsteder. Det blev daværende sognepræst Lars Brinth, der fik opgaven at finde de skriftsteder der nu stå her.

Ræhr Sogn hører under Thisted Provsti og Ålborg Stift.

Stregtegning Ræhr Kirke