Tour de Ræhr 2014

Hjemmesiden for Ræhr

Tour de Ræhr 2014

De 8 værtspar 2014 er:

Anette og Knud Jensen, Solbakken

Helene og Niels Pilegaard, Bybakken

Susan og Henrik Jespersen, Solbakken

Lone og Claus Westergaard, Kapelhusvej

Aase og Fogh Jensen, Solbakken

Susan og Arne Nielsen, Irisvej

Charlotte og Martin Simonsen, Præstebakken

Ghita og Kenneth Harbo, Bybakken

.... så er det bare at vente på en invitation!