Tour de Ræhr 2013

Hjemmesiden for Ræhr

Tour de Ræhr 2013

Tour de Ræhr 2013  den 13. april  - tilmeldte værtspar:

  • Anita og Lars Hoxer, Solbakken 9
  • Pia Ægidiussen og Erik Jensen, Bybakken 16
  • Anita og Morten Olesen, Kappelhusvej 6
  • Irma Korsgaard og Henrik Thygesen, Trælshøj 7
  • Dorthe og Kasper Holm, Bybakken 18
  • Kia Boesen og Hans Henrik Andreasen, Kærbakken 2
  • Sine og Jens Christiansen, Solbakken 21
  • Putte og Laila Oddershede, Bybakken 77

Afvent i spænding på at modtage en invitation til en glad fest i byen!