Kontingent

Medlemskontingent pr. år:

Kr. 150,- pr. husstand
Kr.   75,- for enlige og pensionister 

kan indbetales på  MOBILEPAY 55467 - konto 9083 0530060942

eller KONTANTER i en kuvert i postkassen Åkandevej 5.

- husk at anføre navn og adresse!

🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂