Generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

AFHOLDES TORSDAG 23. FEBURAR 2023.

Samme aften samles vi til FÆLLESSPISNING.

Mere info når vi nærmer os :)